Voorzichtige roep om heropening Europese mijnen

Recente ontwikkelingen plaatsen het Europese beleid met betrekking tot de Europese mijnen in een ander daglicht. Aan de ene kant wil Europa eigenlijk best af van de zwaar gesubsidieerde mijnbouwsector. Belastende milieurapporten en werkomstandigheden voor de mijnwerkers die niet meer van deze tijd zijn spelen een grote rol in het Europese mijnbeleid. De huidige wereldsituatie kan er volgens deskundigen toe leiden dat dit beleid drastisch aangepast moet worden. Er gaan namelijk steeds meer stemmen op om reeds gesloten mijnen te heropenen.

Vanwaar deze opvatting?

Vladimir Poetin

Vladimir Poetin

De spanning in de wereld neemt toe. We worden steeds vaker geconfronteerd met terreuraanslagen en landen die eens een trouwe bondgenoot waren blijken nu meer voor het eigenbelang te gaan. De Europese energievoorziening kan hierdoor onder druk komen te staan. Een goed voorbeeld hiervan is Rusland, waar Vladimir Poetin in feite een absolute alleenheerser is. Europese landen nemen een grote hoeveelheid Russisch gas af. Dit gas wordt door grote leidingen naar Europa gepompt en passeert meerdere landen op deze lange reis. Wanneer Rusland (lees: Poetin) tegen de haren in wordt gestreken lokt dit meestal een reactie op vanuit Moskou. Het is al vaker gebeurd dat de gastoevoer naar Europa verminderd werd. Natuurlijk wordt daar altijd een soort administratieve of technische reden voor opgegeven. Je hoeft echter geen insider te zijn om te weten wat de ware reden is van dit alles.

Voordelen heropening Europese mijnen

europese mijnen

europese mijnen

He heropenen van de Europese mijnen kent zeker een aantal voordelen. Denk maar eens aan de werkgelegenheid die dit oplevert. Niet alleen voor mensen die als mijnwerker aan de slag willen, maar ook voor toeleveranciers een grote boost voor hun bedrijven en werknemers. Daarnaast is het een feit dat we door heropening van de mijnen gewoon minder afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Natuurlijk is het wel van belang dat er vooraf onderzoek plaats vindt om te kijken wat de economische levensduur van de mijnen zal zijn. In het geval dat er slechts voor enkele jaren steenkool te winnen is, dan is de investering simpelweg te groot ten opzichte van het te behalen rendement. Het huidige Europese beleid echter zal niet aangepast worden zolang de voor –en tegenstanders van het heropenen van de Europese mijnen nog zover van elkaar af staan.