Hoe lang bestaan de Europese mijnen nog?

De mijnbouwsector staat al jaren onder grote druk. De vraag is dan ook hoelang de Europese mijnen nog zullen blijven bestaan. Het wel of niet sluiten van mijnen is en blijft een complex verhaal. De belangen zijn groot en er staat veel op het spel. Maar tegen welke prijs? En hierbij hebben we het niet alleen over de veiligheid van de mijnwerkers die elke dag opnieuw in het geding is, maar ook over het Europese gemeenschapsgeld dat in deze sector wordt gestoken. Het gaat hier om miljoenen euro’s per jaar en de vraag rijst dan ook of deze subsidies nog wel gerechtvaardigd zijn.

europese mijnen

europese mijnen

Oneerlijke concurrentie met andere sectoren

Hoe kun je het immers verantwoorden naar andere sectoren van de economie dat er zoveel geld wordt gepompt in de Europese mijnbouw. Alleen al vanuit het milieuoogpunt gezien is dit al bijzonder te noemen. Europa wil erg graag het beste jongetje van de klas zijn. Het legt de lat hoog met betrekking tot het milieu. Bedrijven moeten grote investeringen doen om aan de strenge Europese milieueisen te voldoen, terwijl aan de andere kant de schoorsteen van de mijnbouwsector rokende wordt gehouden met Europees belastinggeld.

Angst

Onder de regeringsleiders van de landen waar nog mijnbouw plaats vindt regeert de angst voor het sluiten van mijnen. De angst voor toenemende werkloosheid van mensen die weinig kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Werkloosheid is een voedingsbodem voor onlusten en opstand. We weten allemaal dat mijnwerkers niet over zich heen laten lopen en er niet voor terug zullen deinzen om geweld te gebruiken om het sluiten van mijnen te voorkomen. Zie hier een dilemma waar niet gemakkelijk uit te komen is. Toch zal iemand eens de knoop moeten doorhakken.

Alternatieven

Tsja, welke alternatieven zijn er voor de mijnbouw? Het zou erg mooi zijn als de sector echt milieuvriendelijk zou kunnen produceren. Meteen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de Europese aandelenmarkt veel meer bij de Europese mijnbouw te betrekken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat beleggers graag en ruim durven te investeren wanneer de rendementen die je kunt behalen hoog zijn. De zelfde onderzoeken wijzen uit dat beleggen in binaire opties juist de belegger dit hoge rendement kan opleveren. De kunst is dan ook om onder andere deze vorm van beleggen veel meer aan te bieden en in te zetten met betrekking tot de mijnbouw. Hierdoor wordt er veel geld gegenereerd wat Europees belastinggeld overbodig maakt. De win-win situatie bestaat dan ook hieruit:

  • De mijnbouwsector bedruipt zichzelf
  • Meer aandacht voor het milieu onder druk van aandelenmarkt
  • Betere werkomstandigheden mijnwerkers
  • Het behalen van goede rendementen voor beleggers
  • Continuïteit van de mijnbouwsector voor de toekomst